תקנון אוליאה נופש זיתים בע"מ ומדיניות האתר

ברוכים הבאים לאתר חברת אוליאה זיתים נופש בע"מ (להלן: "האתר" ו-"החברה", בהתאמה), המפעילה את מתחם הנופש אוליאה (להלן: "מתחם אוליאה").  

תנאיי הזמנת הנופש במתחם אוליאה וקבלת השירות בו כפופים לתקנון המפורט באתר זה (להלן: "התקנון"). הזמנת שירותי החברה וקבלתם כפופות לתנאיי התקנון, ועל כן אנא קרא אותו היטב. הרשמה לקבלת שירותי החברה באמצעות האתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.

 1. כללי
  • הינך מצהיר כי ביצוע כל פעולה על ידך באתר, לרבות הרשמה או הזמנה לקבלת שירותי החברה, כפופה לתנאיי התקנון והאתר, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי החברה ו/או מפעילי מתחם אוליאה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה.
  • החברה כפופה אך ורק לכללים המפורסמים בתקנון ובאתר, אלא אם הוסכם אחרת ובכתב בינך לבין החברה.
  • החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, והכל ללא צורך להודיע לך על כך מראש. הינך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
  • התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

 1. רישום הזמנה מקוונת
  • הליך הזמנת שירותי החברה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
  • בעת ביצוע הזמנת שירותי החברה באמצעות האתר כמפורט להלן, תידרש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). החברה ו/או מתחם אוליאה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידך בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בכל שירות שיוזמן דרך האתר. החברה ו/או מתחם אוליאה ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ממך להזמין את שירותי החברה באמצעות האתר.
  • החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטייך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת בעת קבלת שירותי החברה.
  • הינך מצהיר ומאשר כי עם הזנת פרטי הרכישה על ידך, אתה תיכלל במאגר המידע של החברה.
  • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמשי האתר, וכן ליצירת קשר עמך באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן בכל אמצעי תקשורת אחר, והתאמת האתר לצרכייך והעדפותייך האישיות. החברה לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור לעיל, מידע שעלול לזהות אותך באופן אישי.
  • לאחר הזנת פרטי הרכישה, תישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שאותה הזנת כחלק מפרטי הרכישה הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
  • למען הסר ספק, אישור הזמנתך על ידי החברה יבוצע לפי שיקול דעת החברה ועל בסיס מקום פנוי בלבד. ככל שהזמנתך תאושר על ידי החברה, נציג מטעם החברה יחזור אלייך באמצעות שיחת טלפון או דואר אלקטרוני ויודיעך על כך. ללא אישור כאמור, אין ההזמנה מחייבת את החברה.
  • המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
  • "תינוק" נחשב מי שגילו פחות משנתיים ביום מימוש ההזמנה.
  • החברה רשאית לקבוע מעת לעת תנאים מינימליים לביצוע הזמנה (כגון הזמנה מינימאלית של לילות לינה).
  • החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאיי התקנון והאתר וכן את מחירי השירותים המוצעים על ידה, אולם תנאיי הזמנה שאושרה לא ישונו בדיעבד.

 

 1. ביטול או שינוי עסקה
  • ככל ותבקש לבטל את הזמנתך יחולו התנאים הבאים המעוגנים בדיני הגנת הצרכן, על פיהם תפעל החברה.
  • במקרה בו תהיה מעוניין לבטל את הזמנתך, תוכל לעשות כן בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור הזמנתך על ידי החברה כמפורט לעיל, ובלבד שהביטול ייעשה יותר מ-7 ימי עסקים קודם למועד מימוש ההזמנה.
  • במקרה בו תבטל את הזמנתך בהתאם לסעיף ‎2 לעיל, תושב לך מלוא התמורה ששילמת ושהתקבלה אצל החברה בפועל, ובאותו האופן בו שולמה, בקיזוז דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • במקרה בו תבטל את הזמנתך לאחר יותר מ-14 יום ממועד אישור הזמנת על ידי החברה או פחות מ-7 ימי עסקים טרם מועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים:
   • בביטול שבוצע במועד של עד 72 שעות ממועד למימוש ההזמנה יגבו דמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה.
   • בביטול שבוצע במועד הקצר מ-72 שעות ממועד מימוש ההזמנה יגבו דמי ביטול של 30% מערך ההזמנה.
   • ניתן לבקש שינוי בתנאיי הזמנה שבוצעה באמצעות האתר על ידי שליחת הודעה בכתב לדואר אלקטרוני של החברה ו/או לפקס. שינוי תנאיי הזמנה ייכנסו לתוקף רק אם אושר בכתב על ידי החברה.

 

 1. תנאיי האירוח במתחם אוליאה

על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו, אנו מקפידים על הכללים הבאים:

 • שעת קבלת הצימרים ("Check-In") היא 15:00.
 • שעות עזיבת הצימרים ("Check-Out") הן כלהלן:
  • בימים א'-ה': עד השעה 11:00.
  • בימי ו' וערבי חג: עד השעה 10:00.
  • בימי שבת: עד השעה 18:00.
 • אמצעי התשלום במתחם אוליאה הם מזומן או כרטיס אשראי בלבד. בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, ניתן לפרוס לעד 3 תשלומים (ללא ריבית).
 • כתנאי לביצוע Check-In, החברה רשאית לדרוש הפקדת כרטיס אשראי כביטחון לביצוע יתרת התשלום ו/או לעמידתך בתנאיי תקנון זה (להלן: "הפיקדון").
 • השהייה במתחם אוליאה אסורה לחיות.
 • העישון בחדרים/וילה אסור.
 • במתחם אוליאה קיים מטבח חיצוני מאובזר. ניתן להדליק מנגל ("על האש"), לבשל או לטגן רק במטבח זה, ובשום פנים לא בתוך החדרים/וילה.
 • במתחם אוליאה נהוגות שעות שקט בין השעות 08:00 עד 23.00. השמעת מוסיקה או הקמת רעש אחר מחוץ לחדרים/וילה אסורות במהלך שעות אלה.
 • מתחם אוליאה תוכנן ונבנה באופן נגיש לנכים, לרבות למרותקי לכיסא גלגלים.
 • האירוח במתחם אוליאה וכל השירותים הנלווים אליו מיועדים לאורחי מתחם אוליאה בלבד. על כן, אין להזמין אורחים למתחם אוליאה, בין אם בחינם ובין אם באמצעות הטבה כזאת או אחרת.
 • הינך מתחייב שלא לגרום כל נזק לחדרים/וילה ולמתחם אוליאה, לרבות כל הציוד והמתקנים המצויים בהם. במקרה של גרם נזק כלשהו, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפיקדון לשם כיסוי הנזק, מבלי לגרוע מכל סעד אחר אותו תהא החברה זכאית לדרוש.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎11 לעיל, הינך מתחייב להותיר את החדר/וילה נקיה עם עזיבתך את מתחם אוליאה.
 • החברה מאמינה בשמירה על איכות הסיבה, על כן הינך מתבקש לעשות שימוש באתרי המיחזור הפזורים במתחם אוליאה.
 • במתחם אוליאה מותקנות מצלמות אבטחה. שימוש החברה במצלמות אלה ובחומרי ההקלטה מבוצע בהתאם לדין ולהוראות משרד המשפטים.
 • החברה תהא רשאית להפסיק את שהייתו במתחם אוליאה של אורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או חלק ממנו, וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו.
 • אין החברה אחראית על שמירת רכוש האורחים בעת שהייתם במתחם אוליאה.

 

 1. קניין רוחני
  • הינך מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, וכי לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, במידע במידע המוצג בו ו/או כל חלק מהם.
  • הינך מתחייב להשתמש במידע המופיע באתר לשימושך האישי בלבד. הינך מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע המופיע באתר ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי.
  • הינך מצהיר, מאשר ומסכים כי הלוגו והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים בלעדית לחברה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לחברה.

 

 1. ביקורת משתמשים ותכנים
  • המבקרים באתר ו/או במתחם אוליאה יהיו רשאים לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים, כל עוד התכנים אינם לא חוקיים, מגונים, מאיימים, משמיצים, פולשים לפרטיות, מפרים זכויות קניין רוחני, או הפוגעים באופן אחר בצד שלישי כלשהו. אינך מורשה להשתמש בכתובת דוא"ל שקרית, להתחזות לכל אדם או ישות אחרת, או להונות באשר למקוריות של תוכן כלשהו. החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור. החברה חופשית לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, עקרון, ביקורת או תגובה אחרת שהינך עשוי לפרסם באתר, לכל מטרה שתמצא לנכון.
  • אם אכן פרסמת תוכן או חומר באתר, וכל עוד החברה לא אמרה אחרת, הינך מעניק לחברה רשות להשתמש בו באופן בלתי חוזר. כמו כן, הינך מעניק לחברה את הזכות להפיק מחדש, לשנות, לאמץ, לפרסם, לתרגם, ליצור נגזרות, להפיץ ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל סוג של מדיה. כן הינך מעניק לחברה את הזכות להשתמש בשם שפרסמת בקשר לתכנים כאמור, אם היא בוחרת לעשות כן.
 2. אחריות
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎16 לעיל, החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם לכל אורח במתחם אוליאה, לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב שהייתו במתחם אוליאה.
  • בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 3. שונות
  • אתה מצהיר בזאת כי הינך מודע לכך שהשימוש באתר עלול להיות כרוך בסיכונים, וכי תהיה אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שתעשה באתר ו/או במידע המופיע בו.
  • הינך מצהיר כי הינך מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין מראה מתחם אוליאה במציאות.
  • החברה עושה הכול כדי לוודא שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם אין היא מתיימרת שהמידע האמור מהווה ניתוח מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו חלקי וכללי בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המופיע באתר.
דילוג לתוכן